Byggeren.dk Kom på besøg på byggeren med din klasse!
Din lærer kan booke på http://www.byggerbooking.dk
Om Byggeren    Galleri    Byggerblad    Information    Aktiviteter

Byggerens historie

Rødovre byggelegeplads åbnede i 1964, efter initiativ af den daværende stadsarkitekt i Rødovre kommune, Lorentzen.
Lorentzen havde set behovet for bedre legemuligheder, for børnene, i de mange nye sociale boligbyggerier der skød op.
Byggelegepladsen befinder sig sig i udkanten af et område med meget socialt boligbyggeri og en del parcelhuse.

Rødovre byggelegeplads er kendt for, som en af de første i landet, at have mange dyr, på en legeplads. Ud over de store dyr, som heste, geder, og grise, har børnene selv dyr (høns, kaniner og tropefugle, på de små parceller de har fået tildelt).
Således er der aktivitet på området hele året, med byggeri og pasning af dyr.

Indendørsarealet er på ca. 300m2, med fællesareal og forskellige værksteder.
Udendørs, er der foruden børnenes egne grunde, bålplads, soppebassin, en kaninagility bane, en lille "skov" og nogen gange en sø,  

Tidligere talte man om, at børnene, på en byggelegeplads, skulle have mulighed for at lege med ILD, JORD, VAND  OG LUFT.

 Disse elementer er stadigt aktuelle, men efterhånden som nye behov har vist dig, er sporten blevet hverdag på Rødovre byggelegeplads. Til dette er der bl.a. indrettet en asfalt bane, der hovedsalig bliver brugt til fodbold og rullehockey. Desuden har vi fået etableret en beachvolley bane, og en trampolin, der bliver flittigt brugt i sommerhalvåret.

Der er tilmeldt i alt 210 børn i alderen 7 til 18 år, på byggelegepladsen.
Derudover bliver den dagligt brugt af beboere og institutioner i nærområdet. 

Du kan læse en masse om byggerens historie i vores store jubilæumsnummer af byggerbladet. Tryk på bladet for at læse det.

 R?dovre Byggelegeplads - Nyholms alle 49 - 2610 R?dovre - tlf. 36 37 93 93 - e-mail: byggeren@byggeren.dk
Tilmeld dig vores nyhedsbrev