Byggeren.dk Kom på besøg på byggeren med din klasse!
Din lærer kan booke på http://www.byggerbooking.dk
Om Byggeren    Galleri    Byggerblad    Information    Aktiviteter

Rødovre Byggerens Venner

Foreningen Rødovre Byggerens Venner (RBV) blev stiftet den 13. november 1969 af en kreds af forældre i samarbejde med Rødovre Byggelegeplads, med det formål at skabe aktiviteter på og omkring Byggeren. Med tiden er foreningens formålsparagraf blevet udvidet, således at RBV i dag står for at organiserer & engagerer forældre, ledelse, medarbejdere & børnene for at fremme trivslen gennem et godt miljø og en god kommunikation - og via såvel økonomisk som praktisk støtte, at sikre Byggeren en tidssvarende standard. RBV arrangerer i tæt samarbejde med Rødovre Byggelegeplads’ personale flere arrangementer i løbet af året. 2 af disse arrangementer er åbne, hvor Byggeren åbner porten for alle. Det store Sankt Hans Marked samt Julemarkedet, den første søndag i december, er blevet årligt tilbagevendende klassikere, hvor mere end 1.000 mennesker fylder Rødovre’s oase for børn & dyr. Andre arrangementer er åbne for alle med tilknytning til Byggeren - bl.a. bordtennis turneringer, filmaftener, ”lege”-arrangementer for børn & voksne og forskellige former for udflugter.

Den årlige Grillfest er et tilløbsstykke uden lige, hvor børn, forældre og personale efter den fælles grillning får serveret underholdning og musik. RBV arrangerer også med mellemrum forskellige former for week-end arrangementer for medlemmer.

RBV er som nævnt en støtteforening som støtter såvel praktisk som økonomisk.

Gennem årene har der været lavet mange ”arbejdsaftener” og ”week-ender” hvor der er lavet forbedringer, vedligeholdelse og etablering af nye anlæg. På disse dage summer Byggeren af liv til sent om aftenen - og deltagerne har haft en hyggelig fælles, skabende oplevelse. Badebassin, lade, drivhus, boldbane, hestefold, vognport, hestestald m.m. er bl.a. skabt i samarbejde mellem RBV, Byggeren og forældre. RBV’s overskud står til rådighed for Byggeren, når der står specielle ønsker på programmet - og ud over at have financieret en stor del af ovenstående, har RBV støttet bl.a. bil- & hesteindkøb.

Et medlemskab af RBV er en støtte til en forsat udvikling af Byggeren - til gavn for hele Rødovre. Et medlemskab dækker husstanden, og kontingentet opkræves hvert år i april måned. P.t. er kontingentet kr. 50,- årligt.

Foreningens generalforsamling afholdes i marts måned, og udover generalforsamlingen er denne aften et ”hygge” arrangement hvor RBV er vært ved et mindre traktement og altid en overraskende afsluttende fælles ”leg”………

Formand: Lene Hyldgaard Jensen 40 56 76 79

Næstformand: Birgitte Nielsen 24 21 10 97

Kasserer: Bolette Jensen 40 76 72 24

Best.medlem: Brian Jørgensen 40 51 58 78

Best.medlem: Hanne Østergaard 42 30 25 34

Best.medlem: Flemming Mørch 30 85 92 44

Best.medlem: John Sommerset 61 85 79 69

 

Kontakt personalet på Byggeren for mere information om indmeldelse eller andre spørgsmål omkring RBV.R?dovre Byggelegeplads - Nyholms alle 49 - 2610 R?dovre - tlf. 36 37 93 93 - e-mail: byggeren@byggeren.dk
Tilmeld dig vores nyhedsbrev